Kot organizatorji festivala Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine se na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik zavedamo pomembnosti vprašanj, ki se vsako leto porajajo pred, med in po samem festivalu. Razprava o nadgradnji festivala znotraj Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik teče že nekaj časa. V tem času smo že in še bomo izvedli nekaj pilotnih projektov, katerih dolgoročni namen je nadgraditi festival Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. V tej razpravi, kako nadgraditi omenjeni festival, nas zanima tudi mnenje obiskovalcev ter občanov Kamnika.

več na: http://www.visitkamnik.com/sl/novice/prihodnost-dnevov-narodnih-nos-oblacilne-dediscine