Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je objavil javni poziv za sofinanciranje posameznih dogodkov, ki jih bodo podjetniki organizirali v središču mesta Kamnik. Gre za projekt Barvita jesen v Kamniku, sofinancirane pa bodo prireditve s področja kulture, turizma, gospodarstva, animacije otrok in mladine ter promocije, ki se bodo izvajale od 30. septembra do 30. novembra letos.

Podjetniki lahko na razpis prijavijo posamezni dogodek ali pa večdnevne dogodke, ki bodo povečali obiskanost mestnega jedra Kamnika. Na voljo je 12.000 evrov, kjer bodo manjši dogodki sofinancirani v skupni vrednosti do 8000 evrov, večdnevni dogodki pa v skupni vrednosti 4.000 evrov. Celoten razpis je objavljen na spletni strani www.visitkamnik.com pod zavihkom Razpisi, rok oddaje vloge pa je 26. september do 12. ure.